Saphenix – Hướng dẫn cách chế biến sản phẩm cốm dẹp ăn liền

Saphenix – Nhịp sống Đồng bằng: Cốm Dẹp Trà Vinh

Saphenix – Mang sản phẩm địa phương chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng

Saphenix – Cho những bước đầu khởi nghiệp

Saphenix Limited Company – doanh nghiệp trẻ hướng về đặc sản địa phương